Általános Szerződési Feltételek

A RideRight jelentkezésedkor minden esetben elérhetővé teszi számodra ezen szabályzat megtekintését. Kérjük, figyelmesen olvasd el, mert a továbbiakban az itt leírtak szerint járunk el.

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum határozza meg minden motoros túra, motorkerékpáros oktatás és egyéb motoros esemény ( továbbiakban rendezvény ) szerződés általános feltételeit ami létrejön a szervező RideRight Hungary beleértve annak képviselőit (továbbiakban RideRight vagy szervező) és a rendezvényre jelentkező személy közt.
Kivételt képeznek azok a rendezvények melyeket nem a RideRight Hungary szervez és csak mint meghívott vezetők, oktatók jelenünk meg a RideRight Hungaryképviseletében.

Jelentkezés a túrára és oktatásra

A meghirdetett rendezvényekre elektronikus úton a www.rideright.hu internetes oldalon keresztül, csak és kizárólag E-mailben az info@rideright.hu címen valamint www.rideright.hu regisztrációs felületen lehet jelentkezni! Telefonon, vagy bármely egyéb fórumon való jelentkezést nem tudjuk elfogadni. A beérkezett igényt követően a RideRight egyik képviselője felveszi a kapcsolatot a jelentkezővel, hogy segítse a jelentkezőt a rendezvényen való részvételi feltételek lebonyolításában.

A jelentkező csak hiteles (személyi okmányaival megegyező) adatokkal tud jelentkezni a túrára. Valótlan adatok megadása esetén részünkről nem fogadható el a jelentkezés.

A sikeres jelentkezésről válasz emailt küldünk a jelentkezéskor megadott e-mail címre. Ez az üzenet tartalmazza a jelentkezéskor megadott adatokat, és az előleg mértékét (ez díjbekérő formájában), mellyel biztosítod részvételi szándékod az adott rendezvényen. Kérlek ellenőrizd, hogy helyesen adtad e meg adataidat, a későbbi kellemetlenségek elkerülése végett.

A rendezvényen való részvétel

 • A jelentkező a rendezvényen csak a saját felelősségére vesz részt. A jelentkező magatartásából, vezetési stílusából bekövetkező nem várt események miatt RideRight felelősséget nem vállal.
 • A rendezvényen a résztvevő egyének kipihenten, egészségesen vehetnek részt. Amennyiben a résztvevő fáradtan vagy betegen vesz részt a rendezvényen az abból bekövetkező események miatt RideRight nem vállal felelősséget.
 • A résztvevő egyének a rendezvény menetideje alatt nem állhatnak alkoholos vagy drogos befolyásoltság alatt. Amennyiben a fent említettek ellenkezőjéről a szervezők megbizonyosodnak, a RideRight azonnali hatállyal megszünteti a résztvevő részvételét a rendezvényen. A jelentkezéskor befizetett összeget nem utalja, fizeti vissza. A jelentkező semmilyen jogi követeléssel nem állhat ezen helyzet fennállta után, sem az adott szituációval kapcsolatban a RideRight-al szemben.
 • A járműnek mellyel részt kíván venni a rendezvényen a mindenkori rendezvény helyszínén érvényes közlekedés szabályainak (műszaki feltételeinek) eleget kell tennie. Az adott jármű (motorkerékpár) mellyel részt vesz ezen tevékenységekben, rendelkeznie kell érvényes forgalmi engedéllyel, műszaki vizsgával és területileg érvényes kötelező felelősségbiztosítással illetve külföldi tartózkodás esetén a kötelező biztosítást igazoló európai zöld kártyával. Ezek hiányából adódó következményekért a RideRight felelősséget nem vállal.
 • A zárt pályás okatatások alkalmával az adott helyszín (pálya) követelményeinek kell megfelelnie. (pl. zajszint)
 • A jármű műszaki állapotáért a jelentkező felel a rendezvény teljes időtartama alatt. A meghibásodásokért a RideRight felelősséget nem vállal.
 • A jelentkező hozzájárul, hogy a jármű műszaki állapotát a RideRight bármikor megvizsgálhatja, ezzel is biztosítva a többi résztvevő biztonságát.
 • A résztvevő a rendezvényen megfelelő védő felszerelésben vesz részt. Ezek hiányából adódó sérülések és egyéb problémák miatt a RideRight felelősséget nem vállal. 
 • A túrán résztvevőnek a szükséges és érvényes okmányokkal kell rendelkeznie a rendezvény teljes ideje alatt – útlevél, személyi igazolvány, megfelelő kategóriára érvényes vezetői engedély. Külföldi tartózkodás esetén vízummal, ha szükséges, illetve területileg érvényes vezetői engedéllyel kell rendelkeznie. Ezen okmányok hiányából adódó költségek és egyéb problémák miatt a RideRight felelősséget nem vállal.
 • A résztvevő felelőssége, hogy rendelkezzen európai egészségügyi kártyával, valamint érvényes baleset biztosítással. Ezen okmányok hiányából adódó költségek és egyéb problémák miatt a RideRight felelősséget nem vállal.
 • Az oktatás alatt történő baleset mely személyi sérüléssel vagy anyagi kárral végződik, illetve az ezzel kapcsolatos károk megtérítése nem róható fel a RideRight-nak és képviselőinek amennyiben az a résztvevő magatartásából, figyelmetlenségéből, az instrukciók be nem tartásából fakad.
 • A résztvevő a túra vagy oktatás által megjelölt találkozási pontra egyénileg érkezik.
 • Amennyiben a túrán megjelölt időpontig a résztvevő nem jelenik meg, avagy előre láthatólag késik, úgy azt köteles a túraszervező által a válaszlevélben megjelölt elérhetőségeken (telefon, e-mail) értesíteni legkésőbb az indulás előtt 24 órával megjelölt időpontig (óra és perc).  A nem jelentett késésből adódó problémák miatt RideRight felelősséget nem vállal.
 • Az oktatáson való meg nem jelenés esetén a – “lemondási feltételek a résztvevő részéről” – felsorolás alatt található szabályok érvényesek.
 • A résztvevőre a rendezvény során érintett országok mindenkori közlekedési szabályai vonatkoznak. Azok megszegéséért és az abból adódó bírságokért és problémákért RideRight felelősséget nem vállal.
 • RideRight felelősséget nem vállal harmadik fél által okozott vagy harmadik félnek okozott kárért. Beleértve a szolgáltatók hibás teljesítését, lopást, rongálást, közlekedési balesetet.
 • A jelentkező beleegyezik, hogy okmányai meglétét és érvényességét a szervező ellenőrizheti.
 • RideRight fenntartja a jogot, hogy a résztvevőt bármikor azonnal kizárja a rendezvényről, ha bármilyen formában veszélyezteti a többi résztvevőt, nem tartja be az utasításokat. A szervező a jelentkezéskor befizetett összeget nem utalja, fizeti vissza. A résztvevő panasszal az info@rideright.hu címen tehet, amit a vezetőség 15napon belül megvizsgál és a döntésről és esetleges kárpótlásról értesíti a résztvevőt. 

Adatkezelési nyilatkozat

 • Csak azon személyes adatokat tároljuk, amik a rendezvény lebonyolításához szükségesek.
 • Tárolt adatokhoz csak a RideRight férhet hozzá.
 • Harmadik félnek adatokat nem adunk ki.
 • Rendezvényeken készült média tartalmakat a RideRight felhasználhatja saját marketing céljaira. A résztvevő írásban a rendezvény elött kérheti, hogy ezen anyagokon ne jelenjen meg.

A túrák részvételi díjának megfizetése

 • Amennyiben a túra indulási napja előtt, több mint 45 nap van hátra, a jelentkező a válaszlevéltől számított 7 napon belül köteles a részvételi díj 30%-át mint előleget, a részévételi szándékának megerősítése végett átutalni a jelentkezéskor e-mailben megküldött számlaszámra a bekezdésben leírtak szerint.
 • A túra indulási napja előtt, legkésőbb 35 nappal köteles a részvételi díj fennmaradó 70% -át, vagyis a teljes összeget kiegyenlíteni a jelentkezéskor e-mailben megküldött számlaszámra a bekezdésben leírtak szerint.
 • A túra indulási napja előtt, 35-30 nap közötti időszakban, a részvételi díj 100%-át, vagyis a teljes összeget köteles átutalni a jelentkezéskor e-mailben megküldött számlaszámra a bekezdésben leírtak szerint.
 • A résztvevő a Túra részvételi díját a fenti pontokban megjelölt határidőkig köteles átutalni. A RideRight az adott rendezvényre jelentkező számára csak a teljes összeg kiegyenlítése után tudják biztosítani az rendezvényben meghirdetett szolgáltatásokat.

A tréning részvételi díjának megfizetése

 • A jelentkező az oktatás díjának 50%-át mint előleget a részévételi szándékának megerősítése végett köteles átutalni a jelentkezéskor e-mailben megküldött számlaszámra 2 munkapon belül.
 • A jelentkezés azon a napon lesz elfogadott, amikor az összeg megérkezik a számlánkra.
 • A részvételi díj 100%-a, vagyis a teljes összeg befizethető jelentkezéskor is egy összegben.
 • Az oktatás fennmaradó díját (50%) készpénzben vagy kártyával is kiegyenlítheti a jelentkező az oktatás napján a helyszínen.

Oktatások esetén a szervezők a helyszínen a pálya regisztráció, és pálya etikett elfogadása valamint a RideRight számára befizetett összeg kiegyenlítése után tudják biztosítani a rendezvényben meghirdetett szolgáltatásokat. (Az oktatás tematikája a résztvevők tudásszintjéhez igazodik. A rendezvényen meghirdetett ám nem érintett témakörök hiánya miatt a résztvevő nem élhet kártérítési igénnyel.)

Ha a részvételi nem forintban van megadva akkor a befizetés napján érvényes MNB árfolyamon váltjuk forintba forint átutalás esetén.

A résztvevő köteles e-mailben megküldeni a fentebb leírt határidőkkel azonos időpontban az előleg valamint a teljes összeg utalásáról szóló banki igazolást.

Amennyiben a résztvevő részéről a jelentkezésre adott válaszlevél dátumától számított, a fenti pontok megjelölt napjainak száma után nem történik meg az utalás, (előleg, és teljes összeg határaira is értendő) ebben az esetben a szervező visszamondásként kezeli és törli a jelentkezést és erről a résztvevőt is értesíti elektronikus úton, e-mailben.

Amennyiben a rendezvény valamilyen okból meghiúsulna, a szervezőnek kötelessége értesíteni a résztvevőt, és a már befizetett összegről (előleg és a teljes) a résztvevő dönt. Kérheti annak visszafizetését, vagy választhat egy rendezvényt az adott naptári éven belül, melybe a befizetett összeget a szervezőnek ezúton kötelessége beszámítani. A visszafizetést választó jelentkezők számára a szervező köteles visszafizetni a már befizetett teljes összeget 15 munkanapon belül.

Lemondási feltételek a szervező részéről

 • Amennyiben nincs meg az adott számú jelentkező a rendezvényre, a szervező írásban értesíti a jelentkezőket, felajánl egy másik lehetőséget az oktatásra, vagy a túrára, vagy 7 munkanapon belül visszautalja a beérkezett összegeket.
 • Ha a rendezvény időjárási körülmények, háború, földrengés, bármilyen a résztvevőket fenyegető esemény miatt nem rendezhető meg, abban az esetben a szervező a résztvevőket írásban értesíti annak esetlegesen megváltozott időpontjáról, vagy megszűnéséről. A rendezvény megszűnésekor az egyénenként befizetett összeget visszautalja.
  • Időjárási körülmények tekintetében a Magyar Meterológiai Szolgálat vörös riasztási szintje tekintendő mérvadónak.
 • Bármilyen okból a rendezvény lemondásra kerül a résztvevőket kártérítés nem illeti meg, azt nem igényelhetnek.

Lemondási feltételek a résztvevő részéről

 • Résztvevő bármikor lemondhatja a részvételt írásban (emailen az info@rideright.hu címen), az alábbi feltételekkel:
 • Túrák alkalmával a jelentkezési határidő elött a résztvevőnek a befizetett díj visszajár, 5% adminisztrációs költség levonása mellet.
 • Túrák alkalmával a jelentkezési határidő után a résztvevőnek a teljes díj 50% kerül felszámításra mint lemondási díj.
 • Az oktatások alkalmával a jelentkezési határidő elött a résztvevőnek a befizetett díj visszajár, 5% adminisztrációs költség levonása mellet.
 • Az oktatások alkalmával a jelentkezési határidő utáni lemondás esetén a befizetett előleg díját a RideRight nem téríti vissza! (Ettől eltekinteni csak a résztvevőnek fel nem róható okból lehetséges.)
 • Az oktatások és túrák alkalmával lefoglalt helyek a rendezvény napján meg nem jelenés esetén automatikus határidő utáni visszamondásnak minősülnek, a befizetett előleg/befizetett teljes összeg nem jár vissza! (Ettől eltekinteni csak a résztvevőnek fel nem róható okból lehetséges.)
 • A résztvevőnek lehetősége van más oktatásra átiratni foglalását egy alkalommal ingyenesen, (ezt köteles jelezni a rendezevény előtt 24 órával az info@rideright.hu címen) a második alkalommal 15% felár ellenében kerül átfoglalásra.
 • Résztvevő, másra ingyenesen átruházhatja a részvételi jogot, ilyen esetben az új résztvevőre ugyanazon szabályok vonatkoznak. Adatkezelési szempontból az átruházó fél kötelessége jelenteni az új résztvevő kilétét.

Árak , Szolgáltatások

 • A rendezvények részvételi díjai, és az abban foglalt szolgáltatások fel vannak tüntetve az adott esemény leírásában a www.rideright.hu/események oldalon.
 • A jelentkező a rendezvény hirdetményében foglaltakat és jelen ÁSZF-et jelentkezésével, automatikusan elfogadja.
 • Az alap részvételi díj egy főre vonatkozik, minden egyéb kiegészítést az adott rendezvény leírása tartalmaz.
 • Igénybe nem vett szolgáltatások után visszatérítés nem igényelhető. 
 • Túráink alkalmával rajtunk kívül álló okok miatt az egyszemélyes szobahasználat korlátokba ütközhet. Ebben az esetben amennyiben a résztvevő már befizette annak pótdíját a szervező által visszafizetésre kerül.
 • A szervező csak a rendezvény leírásában foglaltakra kötelezi magát, minden egyéb szolgáltatást melyekre a résztvevők szervezetten igényt tartanak, a részvételi díjon felül meg kell fizetniük a szervezőnek.
 • Felmerülhet olyan helyzet, hogy a szervező a jelentkező számára elküldött útvonalat és szállásokat kénytelen megváltoztatni. Ebben az esetben a résztvevő részére a túraszervező köteles olyan minőségű szolgáltatást nyújtani, mint amit a rendezvény leírásában meghirdetett. Ezért plusz költségeket, díjakat nem számlázhat ki a résztvevőnek.

Választott bíróság

 • A felek megállapodhatnak abban, hogy a vitás ügyeiket választott bíráskodás útján rendezik.


Ha elírást találtál, kérünk jelezd felénk. Csak annyit kell tenned, hogy kijelölöd a szövegrészletet és lenyomod a Ctrl+Enter billentyűket.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.